Konto7, Finansijske i poreske usluge
 
Konto7,20 godina rada

Kontakt agencije za knjigovodstvo


Adresa kancelarije/office:
Ratka Mitorvica 179
11030 Beograd

telefon: +381 11 2369 900
faks: +381 11 2369 222
e-mail:office@konto7.rs

zena u kancelariji

Knjigovodstvo i računovodstvo uključujući PDV obračun, obračun kamata i obračun plata

Kroz dugogodišnji rad naše agencije za knjigovodstvo smo imali priliku da sarađujemo i vodimo poslovne knjige malim i velikim pravnim licima, preduzetnicima i stranim predstavništvima. Možete se osloniti na nas za celokupno i tačno vodjenje vaših poslovnih knjiga uključujući obračun kamata, obračun zatezne kamate, obračun plata, pdv obračun, obračun poreza i doprinosa.

 
Zakoni,poslovanje

Besplatna e-zbirka zakona!
Imajte sve na jednom mestu

Knjigovodstvo,program OP, PPOD, PPPDV, EPPDV

Knjigovodstvene usluge

 • za pravna lica
 • za preduzetnike
 • za strana predstavništva
 • za obveznike paušalno oporezovane

Poslovno savetodavstvo (menadžment i konslating)

 • iz oblasti knjigovodstva
 • iz oblasti radnih odnosa
 • iz oblasti platnog prometa
 • poresko savetovanje

Kurirska služba - E-bankarstvo

 • razmena poslovne dokumentacije posredstvom kurira
 • predaja poreskih prijava nadležnim poreskim upravama
 • predaja ostale dokumentacije nadležnim fondovima
 • platni promet posredstvom e-bankarstva